Christelijke teksten en psalmen voor op de rouwkaart

Het kiezen van de juiste tekst voor een rouwkaart is soms best moeilijk en lastig. Bij Stil Verhaal helpen we je graag bij het vinden van passende woorden. Hier vind je een overzicht van christelijke teksten en psalmen die vaak worden gebruikt op rouwkaarten.

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. (Psalm 23:1)

De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? (Psalm 27:1)

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matteüs 11:28)

De Heer is nabij voor hen die gebroken van hart zijn. (Psalm 34:19)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 121:1-2)

De Heer is mijn kracht en mijn schild, op Hem heeft mijn hart vertrouwd. (Psalm 28:7)

Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. (Psalm 23:4)

In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. (Johannes 14:2)

De Heer is mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God is mijn rots, bij Hem schuil ik. (Psalm 18:3)

De Heer geeft kracht aan zijn volk, de Heer zegent zijn volk met vrede. (Psalm 29:11)

De eeuwige God is uw woning en onder u zijn eeuwige armen. (Deuteronomium 33:27)

Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet bang, want Ik ben uw God. (Jesaja 41:10)

De Heer is mijn rots, mijn burcht en mijn bevrijder. (2 Samuël 22:2)

Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons; God is onze redding. (Psalm 68:20)

Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden. (Psalm 147:3)

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. (2 Thessalonicenzen 3:16)

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. (1 Petrus 1:3)

De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenssterkte, voor wie zou ik angst hebben? (Psalm 27:1)

Al gingen we door diepe dalen, Uw trouw en liefde blijven ons volgen. (Psalm 23:4)

Uw trouw is groot, Heer, mijn God.

Vrees niet, want Ik ben bij u.

Heer, Uw liefde is mijn anker.

God is onze toevlucht en sterkte.

Uw genade is mij genoeg.

U bent mijn toevlucht en mijn vesting.

De Heer is mijn schild en mijn hoorn van heil.

In de schaduw van Uw vleugels zal ik jubelen.

Gij zijt mijn God, Uw wegen zijn recht en Uw plannen volmaakt.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (Matteüs 5:5)

Psalm 23: Een psalm van David, vaak gekozen voor zijn troostende en geruststellende woorden.

Psalm 91: Bekend om zijn krachtige boodschap van bescherming en vertrouwen in Gods zorg.

Psalm 121: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft."

Psalm 46: "God is voor ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden."

Psalm 62: "Waarlijk, mijn ziel is stil tot God; van Hem is mijn heil."

Psalm 139: "Heer, U doorgrondt en kent mij."

Psalm 73:26: "Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, de rots van mijn hart en mijn deel is God voor eeuwig."

Psalm 27:4: "Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven."

Psalm 34:9: "Proef en zie dat de Heer goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt."

Psalm 42:2: "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God."